MC Lin HK

Ask me anything   Submit   MC Lin HK's tumblr

希望在明天

希望在明天

— 6 hours ago
#iphone6 終於係一個唔係太開心的日子到手!香港人加油!9.29

#iphone6 終於係一個唔係太開心的日子到手!香港人加油!9.29

— 2 days ago
#iphone6 
9.29第一天!

9.29第一天!

— 2 days ago
好耐未唱過 K 因為我都係比較鍾意 on stage

好耐未唱過 K 因為我都係比較鍾意 on stage

— 5 days ago
今日曬左成3個半鐘、流左勁多汗!午膳時間(在 Jasons Food & Living)

今日曬左成3個半鐘、流左勁多汗!午膳時間(在 Jasons Food & Living)

— 5 days ago
Brunch time

Brunch time

— 6 days ago
早起的員工有早餐吃

早起的員工有早餐吃

— 1 week ago